1. Περιοχή: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
    Επωνυμία Συλλόγου: Α.Σ. ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
    Τηλέφωνο: +30 6947448905
    ΙΒΑΝ: GR5701103590000035900719631
    Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ
    BIC: ETHNGRAA